วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2562

"#เขตลาดพร้าว จัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ในชุมชน"

"#เขตลาดพร้าว จัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ในชุมชน"

      นายวุฒิพงษ์  มนัส ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว มอบหมายให้นายนพ  ชูสอน  
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตฯ และนางพรเนตร  ประพนธ์ศิลป์ หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ดำเนินการพัฒนาทำความสะอาดและเก็บขยะชิ้นใหญ่ บริเวณชุมชนกองปราบปราม เพื่อความสะอาดเรียบร้อย เป็นการลดและคัดแยกประเภทขยะตั้งแต่ต้นทาง 
       ทั้งนี้เป็นการสนับสนุนนโยบาย NOW MOVING FORWARD  ทำจริง เห็นผลจริง  
ของพล.ต.อ.อัศวิน  ขวัญเมือง  ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร


๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๒
ภาพ/ข่าว : ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ
                  

วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2562

"#เขตลาดพร้าว ขุดลอกท่อระบายน้ำตามแผนงบประมาณประจำปี 2563”

"#เขตลาดพร้าว ขุดลอกท่อระบายน้ำตามแผนงบประมาณประจำปี 2563”

       นายวุฒิพงษ์ มนัส ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว มอบหมายนายรัฐธนินท์ วัฒนกมลสิทธิ์ หัวหน้าฝ่ายโยธา จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาลงพื้นที่ดำเนินการขุดลอกทำความสะอาดท่อระบายน้ำตามแผนงบประมาณประจำปี 2563 บริเวณซอยสุคนธสวัสดิ์ 23 ขณะนี้ดำเนินการตามแผนได้ 4.95 เปอร์เซ็นต์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่ แก้ไขปัญหาท่อระบายน้ำอุดตันและเป็นการแก้ไขเหตุเดือดร้อนของประชาชน
        ทั้งนี้ เป็นการสนับสนุนนโยบาย "NOW MOVING FORWARD" ทำจริง เห็นผลจริง ของ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร


10 ตุลาคม 2562
ภาพ : ฝ่ายโยธา
ข่าว : ฝ่ายโยธา

วันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2562


#เขตลาดพร้าว “ตรวจสอบคุณภาพอาหารช่วงเทศกาลกินเจ"

#เขตลาดพร้าว  “ตรวจสอบคุณภาพอาหารช่วงเทศกาลกินเจ"

นายวุฒิพงษ์ มนัส ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว มอบหมายนายณัติฐพร บางไพร ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต และรักษาการหัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ร่วมกับหน่วยตรจสอบคุณภาพอาหารเคลื่อนที่ กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ ตรวจเฝ้าระวังคุณภาพอาหารในช่วงเทศกาลกินเจระหว่างวันที่ 28 กันยายน - 7 ตุลาคม 2562 เพื่อเฝ้าระวังคุณภาพอาหารในช่วงเทศกาลกินเจให้ผู้บริโภคได้บริโภคอาหารเจที่สะอาดปลอดภัยปราศจากการปนเปื้อนสารเคมีและเชื้อโรคที่เป็นอันตรายแก่ผู้บริโภค


3 ตุลาคม 2562

     ทั้งนี้ เป็นการสนับสนุนนโยบาย  "NOW MOVING FORWARD"  ทำจริง เห็นผลจริง ของ พล.ต.อ.อัศวิน  ขวัญเมือง  ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ภาพ / ข่าว : ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

วันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2562

“ลาดพร้าว ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน เก็บขยะ กำจัดวัชพืช ผักตบชวา เปิดทางน้ำไหลใน

“ลาดพร้าว ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน เก็บขยะ กำจัดวัชพืช ผักตบชวา เปิดทางน้ำไหลในพื้นที่”

           นายวุฒิพงษ์ มนัส ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว พร้อมด้วยนายรัฐธนินท์ วัฒนกมลสิทธิ์ หัวหน้าฝ่ายโยธา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานเก็บขยะ กำจัดวัชพืช ผักตบชวา เปิดทางน้ำไหลในพื้นที่ บริเวณคลองเสือน้อย ช่วงซอยประดิษฐ์มนูธรรม 25 เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามแผนงานที่กำหนดด้วยความเรียบร้อย เพื่อเตรียมพร้อมรองรับสถานการณ์ฝน เพิ่มขีดความสามารถระบบระบายน้ำ ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ ทั้งนี้ เป็นการสนับสนุนนโยบาย  "NOW MOVING  FORWARD"  ทำจริง  เห็นผลจริง ของ พล.ต.อ.อัศวิน  ขวัญเมือง  ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร


2 ตุลาคม 2562
ภาพ : ฝ่ายโยธา
ข่าว : ฝ่ายโยธา

วันอังคารที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562

"#เขตลาดพร้าว จัดพิธีมอบหมวกและผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.”

"#เขตลาดพร้าว จัดพิธีมอบหมวกและผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.”

         นายวุฒิพงษ์ มนัส ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว  เป็นประธานในพิธีมอบหมวกและผ้าพันคอพระราชทาน “จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.” ตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ให้แก่ประประชาชนที่มาลงทะเบียนในช่วงระหว่างวันที่ 21 – 31 กรกฎาคม 2562 และ 1-10 สิงหาคม 2562 ซึ่งเขตลาดพร้าวมีผู้มาลงทะเบียนจำนวนทั้งสิ้น 65 คน โดยมีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เขตฯ ร่วมในพิธี ณ บริเวณห้องจิตอาสา ชั้น 2 สำนักงานเขตลาดพร้าว30 กันยายน 2562
ภาพ/ข่าว : ปชส.เขตลาดพร้าว รายงาน

วันเสาร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2562

"#เขตลาดพร้าว ตรวจร่วมสถานประกอบการตามคำสั่ง หน. คสช. ที่ 22/2558"

"#เขตลาดพร้าว ตรวจร่วมสถานประกอบการตามคำสั่ง หน. คสช. ที่ 22/2558" 

        นายวุฒิพงษ์ มนัส ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว พร้อมด้วย นายญัติฐพร บางไพร ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว นางสาวจรวย มัฆะเนมี หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ฝ่ายโยธา ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ฝ่ายรายได้ และฝ่ายเทศกิจ ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจนครบาลโชคชัย เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจนครบาลโคกคราม เจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงลาดพร้าว และเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลงบางเขน ร่วมออกตรวจสถานประกอบการแบบบูรณาการ เพื่อตรวจติดตาม กำกับดูแลสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะคล้ายสถานบริการ ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 22/2558 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2558 และขับเคลื่อนนโยบาย “ปลอดภัย” สั่งปิดสถานบริการฝ่าฝืนกฎหมาย ดำเนินการทันที รวมทั้งตรวจสอบการป้องกันปัญหาอัคคีภัยและด้านสุขลักษณะ ณ สถานประกอบการบริเวณถนนลาดพร้าววังหิน และถนนประเสริฐมนูกิจ
        ในการนี้ ได้กำชับให้ผู้ประกอบการสถานบันเทิงและเจ้าของอาคาร ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและบรรเทาภยันตรายต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใช้อาคาร พร้อมแนะนำให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ ตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นโบายที่ 3 ชีวิตปลอดภัย ทรัพย์สินปลอดภัย ชุมชนและสังคมปลอดภัย  
       ทั้งนี้ เป็นการสนับสนุนนโยบาย "NOW MOVING FORWARD" ทำจริง เห็นผลจริง ของ พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร


27 กันยายน 2562 เวลา 22.30 น.
ภาพ / ข่าว: ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

วันศุกร์ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2562

"#เขตลาดพร้าว เทศกิจตรวจจุดเสี่ยงภัยต่อการเกิดอาชญากรรม"

"#เขตลาดพร้าว  เทศกิจตรวจจุดเสี่ยงภัยต่อการเกิดอาชญากรรม"

     นายวุฒิพงษ์  มนัส  ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว มอบหัวหน้าฝ่ายเทศกิจ จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจชุดกลางคืน ตรวจตราจุดเสี่ยงภัยต่อการเกิดอาชญากรรม โดย
     1. ตรวจจุดติดตั้งตู้เขียว พร้อมทั้งบันทึกเหตุการณ์ต่างๆลงในสมุดบันทึกฯ ประจำวัน บริเวณชุมชนหมู่บ้านเสนานิเวศน์โครงการ 2 เหตุการณ์ทั่วไปปกติ
     2. ตรวจสอบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด บริเวณชุมชนหมู่บ้านเสนานิเวศน์โครงการ 2 และ ถนนโชคชัย  4  สามารถใช้งานได้เป็นปกติ  
: เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
     ทั้งนี้เป็นการสนับสนุนนโยบาย"NOW MOVING FORWARD"  ทำจริง เห็นผลจริง ของ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร


26  กันยายน 2562
ภาพ/ข่าว:ฝ่ายเทศกิจ
     

วันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกสอนภาษาต่างประเทศ

ประกาศสำนักงานเขตลาดพร้าว

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีนภาษาอังกฤษ)
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ในสำสักงานเขตลาดพร้าวและเลื่อนวันสอบคัดเลือก