วันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2562

"ปิ๊งไอเดียจุดเช็คอิน คลองเสือน้อยลาดพร้าว"

นายวุฒิพงษ์ มนัส ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว พร้อมด้วยผู้บริหารเขตฯ พบ อ.ไชยพันธุ์ ธนากรวัจน์ อาจารย์ประจำโปรแกรมสาขาศิลปกรรม คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เพื่อปรึกษาร่วมกันตกแต่งทำจุดเช็คอิน บริเวณสะพานข้ามคลอง และริมคลองเสือน้อย ที่จะตกแต่ง วาดเป็นภาพสามมิติ ปรับภูมิทัศน์ให้สวยงาม และเป็นจุดพักผ่อนหย่อนใจ ให้ประชาชนเป็นของขวัญปีใหม่ อีกหนึ่งแห่งในพื้นที่เขตลาดพร้าว หลังจากนั้นจึงนำทีมผู้บริหารเขตและเจ้าหน้าที่เขตลาดพร้าวดำเนินการแก้ไขปัญหาที่ได้รับแจ้งจากประชาชน อาทิ การนำสายไฟมาพันต้นไม้ของราชการ โดยให้รื้อออกทันที จัดเก็บขยะที่มีผู้นำมาทิ้งไว้ พร้อมตรวจสอบบริเวณที่มีการก่อสร้าง และมีรถบรรทุกดินเข้าออก แจ้งผู้รับเหมาให้ดูแลรักษาความสะอาดของทางเท้า และผิวจราจรให้สะอาดปราศจากฝุ่นดังเดิมด้วย

ภาพ/ข่าว : วัชรา พิชยสิริ รายงาน


#เขตลาดพร้าว "ร่วมทำบุญองค์ท่านธนบดีมหาพรหม”

นายวุฒิพงษ์ มนัส ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายเทศกิจ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ร่วมทำบุญประจำปี องค์ท่านธนบดีมหาพรหม โดยท่านมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ แห่งเทวสถานโบสถ์พราหมณ์ เป็นผู้ทำพิธีบวงสรวง ณ ชุมชนหมู่บ้าน ช.อมรพันธ์ 9 ทั้งนี้ เป็นการสนับสนุนนโยบาย "NOW MOVING FORWARD" ทำจริงเห็นผลจริง ของ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

9 ธันวาคม 2562
ภาพ/ข่าว : ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิดารสังคม เขตลาดพร้าว


วันพุธที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2562

#เขตลาดพร้าว จัดกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2562

4 ธันวาคม 2562
          นายวุฒิพงษ์ มนัส ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว เป็นประธานกล่าวคำถวายน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม ประจำปี 2562 ณ ลานหน้าสำนักงานเขตลาดพร้าว โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรเขตลาดพร้าว ผู้อำนวยการสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตลาดพร้าว ผู้อำนวยการศูนย์บริการสาธารณสุข 66 ตำหนักพระแม่กวนอิม ( โชคชัย 4) ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กร ชมรม ชุมชน ตลอดทั้งพสกนิกรทุกหมู่เหล่า เข้าร่วมกล่าวคำถวายน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ พิธีเจริญพระพุทธมนต์เป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมชมนิทรรศการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เพื่อแสดงความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกัน


วันอังคารที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2562

ลาดพร้าวจัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” พัฒนาปรับภูมิทัศน์คลองเสือน้อย

3 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30 น.

          นายวุฒิพงษ์ มนัส ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์" พัฒนาปรับภูมิทัศน์คลองเสือน้อย เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม 2562 โดยการพัฒนาทำความสะอาดทางเดินเลียบคลองเสือน้อยทั้งสองฝั่ง จัดเก็บวัชพืชและผักตบชวา ทาสีและซ่อมแซมสะพานบริเวณถนนโชคชัย 4 จากซอยสตรีวิทยา 2 แยก 10 ถึงถนนโชคชัย 4 ความยาวประมาณ 680 เมตร เพื่อพัฒนารักษาสภาพคูน้ำ ลำรางสาธารณะให้อยู่ในสภาพที่ดีตามที่เคยพัฒนาไว้ และเปิดทางน้ำไหล เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ บรรเทาผลกระทบจากปัญหาน้ำรอระบายแก่ประชาชน โดยมีคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่เขต กต.ตร.สน.โชคชัย เจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.โชคชัย และ สน.โคกคราม เจ้าหน้าที่ทหาร เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 66 อปพร.เขตลาดพร้าว และประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรม


วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

"#เขตลาดพร้าว แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว ตำหนักพระแม่กวนอิม”

     29 พฤศจิกายน 2562
     นายวุฒิพงษ์ มนัส ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว พร้อมนายศศิพงศ์ เศวตนันทิกุล หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม และเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ ร่วมบันทึกเทปช่อง bangkok channel เพื่อแนะนำตำหนักพระแม่กวนอิม (โชคชัย 4) ลาดพร้าว กรุงเทพฯ  นมัสการพระบรมสารีริกธาตุ, ลูกแก้ววิเศษขององค์พระแม่กวนอิม และชมภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในพระมหาเจดีย์ฯ

     ทั้งนี้ เป็นการสนับสนุนนโยบาย"NOW MOVING FORWARD"ทำจริง เห็นผลจริง ของ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ภาพ/ข่าว : ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม


ลดโลกร้อนงดถุง แต่ถ้ารักปลอดภัยต้องใส่ถุงนะจ๊ะ  "Save Sex Save Life"

สำนักงานเขตลาดพร้าว โดยฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล เดินรณรงค์เนื่องในสัปดาห์วันเอดส์โลก แจกถุงยางอนามัยและเอกสารเรื่องโรคเอดส์ ให้ประชาชนที่มาติดต่อราชการ และข้าราชการ บุคลากรเขตลาดพร้าว ตระหนักถึงการป้องกันโรคเอดส์


#เขตลาดพร้าว "ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน จัดตลาดนัดสินค้าเกษตร"

          นายวุฒิพงษ์  มนัส  ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว นายณัติฐพร บางไพร ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตฯ มอบหมายนายศศิพงศ์ เศวตนันทิกุล หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม จัดกิจกรรมส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนบนวิถีความพอเพียง โดยจัดให้มีตลาดนัดจำหน่ายสินค้าเกษตร ณ บริเวณชั้น 1 อาคารสำนักงานเขตลาดพร้าว
          ทั้งนี้เป็นการสนับสนุนนโยบาย "NOW MOVING FORWARD" ทำจริงเห็นผลจริง ของ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

29 พฤศจิกายน 2562
ภาพ/ข่าว : ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม


วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

#เขตลาดพร้าว "ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน จัดตลาดนัดสมบัติผลัดกันชม สินค้ามือสอง สินค้า OTOP ผลิตภัณฑ์ชุมชน และผลิตภัณฑ์ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ลาดพร้าว"

          นายวุฒิพงษ์  มนัส  ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว นายณัติฐพร บางไพร ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต มอบหมายนายศศิพงศ์ เศวตนันทิกุล หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม จัดกิจกรรมส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนบนวิถีความพอเพียง โดยจัดให้มีตลาดนัดสมบัติผลัดกันชม จำหน่ายสินค้ามือสอง  ผลิตภัณฑ์OTOP ผลิตภัณฑ์ชุมชนและผลิตภัณฑ์ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ลาดพร้าว ณ บริเวณชั้น 1 อาคารสำนักงานเขตลาดพร้าว
          ทั้งนี้เป็นการสนับสนุนนโยบาย "NOW MOVING FORWARD" ทำจริงเห็นผลจริง ของ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

28 พฤศจิกายน 2562
ภาพ/ข่าว : ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม


วันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

''#เขตลาดพร้าว ตรวจเยี่ยมการจัดบริการ อาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนคลองทรงกระเทียมและโรงเรียนวัดลาดพร้าว''

( 26 พฤศจิกายน 62 เวลา 11.00น.)
          นายวุฒิพงษ์  มนัส ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว นายนพ  ชูสอน ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว พร้อมด้วย กอ.รมน. และศึกษานิเทศก์ สำนักการศึกษา ตรวจเยี่ยมการจัดบริการอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนและตรวจสอบคุณภาพอาหารกลางวันโรงเรียนคลองทรงกระเทียมและโรงเรียนวัดลาดพร้าว เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ในสำนักงานเขตลาดพร้าว ได้รับประทานอาหารดีมีคุณภาพ ถูกต้องตามหลักโภชนาการ อาหารปลอดภัยและมีปริมาณที่เพียงพอ นักเรียนได้รับประโยชน์สูงสุด

           โดยมีหัวหน้าฝ่ายการศึกษา หัวหน้าฝ่ายปกครองหัวหน้าฝ่ายโยธา หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมการตรวจเยี่ยม

           ทั้งนี้ เป็นการสนับสนุนนโยบายด้านการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร ''SMART  Education"


''#เขตลาดพร้าว ร่วมกิจกรรมการประกวดโครงงานกลุ่มสาระการเรียนรู้และปฐมวัย โรงเรียนลอยสายอนุสรณ์''

(  26 พฤศจิกายน 62 เวลา 09.30 น.)
          นายวุฒิพงษ์  มนัส ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว และนายนพ  ชูสอน ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว เป็นประธานเปิดกิจกรรมการประกวดโครงงานกลุ่มสาระการเรียนรู้และปฐมวัย โรงเรียนลอยสายอนุสรณ์ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ข้าราชการครูและนักเรียน ในการจัดกิจกรรม

           โดยมีนางบุญรัตน์ โกศลานันท์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ข้าราชการครู และนักเรียน โรงเรียนลอยสายอนุสรณ์ ให้การต้อนรับ